8.10.2012

Azalan Verimler Yasası


Law of Diminishing Returns

İktisadın olduğu gibi hayatın da temel kuralların biridir. Üretim sürecinde kullanılan faktörlerin bazılarının sürekli arttırılmasıyla üretimin sürekli artmayacağının aksine belli noktadan sonra arttırılan faktörün marjinal faydasının azalacağının ve negatife bile dönebileceğine dayanan bir iktisat kanunudur.

Örneğin; İşçi sayısına bağlı üretim grafiğini ele alırsak, üretim grafiği sürekli olarak 45 derecelik açıyla artış göstermez. Firmanın işçi kapasitesine ulaşıldığında her yeni giren işçi bir önceki kendisiyle aynı düzeydeki işçiden daha az üretime katkı sağlayacaktır.

İktisadi literatürde kısa dönemde geçerlidir. Özetle, eğer firmanın üretim kapasitesi arttırılamıyorsa, belli noktadan sonra her yeni işçinin getireceği marjinal verim düşecektir.

Somut bir örnek vermek gerekirse, kapasitesi belli bir fabrikada 100 kişi 500 birim iş yapabiliyorsanız, bu fabrikada 200 kişi çalıştırırsanız kapasite değişmeyeceği için en fazla 800 birim üretim yapabilirsiniz. Sonuç olarak 100 kişinin verimi 500 olurken, sonradan giren 100 kişinin 300 olmaktadır.Hayatın her alanında bazı şeylerin arttırılmasıyla daha fazla verim edileceğini düşünen insanlar bulunmaktadır. Fakat unutulmaması gereken nokta, en iyi verimi kapasitemizi en uygun şekilde kullandığımızda alacağımızdır.

Hiç yorum yok: